1. 10
 1. 30
 1. 50
10
 1. Myynti EESTINMÄENTIE 7
  EESTINMÄENTIE 7Eestinmäki Porvoo
  3H+K+S
  Koko83,0 m²
  Hinta 12 737,93 €
  Vuosi1992
  • Nousu
  Asokodit
 2. Myynti Harjutie 4 D 24
  Harjutie 4 D 24Tolkkinen Porvoo
  4H+K+S
  Koko84,0 m²
  Hinta 27 024,49 €
  Vuosi2003
  • Uusi 2 vko
  Avain Asunnot Lahti
 3. Myynti EESTINMÄENTIE 7
  EESTINMÄENTIE 7Eestinmäki Porvoo
  4H+K+S
  Koko98,0 m²
  Hinta 14 903,9 €
  Vuosi1992
  • Uusi 2 vko
  Asokodit
 4. Myynti KAIVOKATU 24
  KAIVOKATU 24Keskusta Porvoo
  2H+TK+S
  Koko72,5 m²
  Hinta 24 054,14 €
  Vuosi1999
  Asokodit
 5. Myynti EESTINMÄENTIE 7
  EESTINMÄENTIE 7Eestinmäki Porvoo
  2H+KK+S
  Koko51,0 m²
  Hinta 8 516,41 €
  Vuosi1992
  Asokodit
 6. Myynti Maria Jotunin katu 2 A 05
  Maria Jotunin katu 2 A 05Hornhattula Porvoo
  2h+kt+s
  Koko45,5 m²
  Hinta 22 919,06 €
  Vuosi2017
  Avain Asunnot Lahti
 7. Myynti KESÄTUULENTIE 7
  KESÄTUULENTIE 7Huhtinen Porvoo
  4H+K+S
  Koko94,5 m²
  Hinta 16 542,02 €
  Vuosi1992
  Asokodit
 8. Myynti Harjutie 4 F 29
  Harjutie 4 F 29Tolkkinen Porvoo
  5H+K+S
  Koko100,0 m²
  Hinta 30 425,15 €
  Vuosi2003
  Avain Asunnot Lahti
 9. Myynti EESTINMÄENTIE 7
  EESTINMÄENTIE 7Eestinmäki Porvoo
  4H+K+S
  Koko98,0 m²
  Hinta 14 874,66 €
  Vuosi1992
  Asokodit
 10. Myynti Keltavuokontie 3 C 14
  Keltavuokontie 3 C 14Uutela Porvoo
  4H+K+S
  Koko88,0 m²
  Hinta 28 639,25 €
  Vuosi2001
  Avain Asunnot Lahti
Loading...
Sammio