1. 10
 1. 30
 1. 50
10
 1. Myynti Porrassalmenkatu 4 autotalli nro
  Porrassalmenkatu 4 autotalli nroKeskusta Mikkeli
  Hinta18 500 €
  Aitoasunnot / Palhomaa Oy
 2. Myynti Huusharjunrinne 5 AK
  Huusharjunrinne 5 AKVisulahti Mikkeli
  Hinta5 900 €
  Aitoasunnot / Palhomaa Oy
 3. Myynti Kaituentie 25 Ak nro
  Kaituentie 25 Ak nroLaajalampi Mikkeli
  Hinta3 500 €
  Aitoasunnot / Palhomaa Oy
 4. Myynti Kirkkokatu 10
  Kirkkokatu 10Kaukola Mikkeli
  Hinta15 500 €
  Aitoasunnot / Palhomaa Oy
 5. Myynti Ristimäenkatu 24 AT
  Ristimäenkatu 24 ATMaunuksela Mikkeli
  Hinta16 900 €
  Aitoasunnot / Palhomaa Oy
Sammio